Հայտ

Դասընթացի հայտը
 Ուսանողները պետք է հայտ  ներկայացնեն այն  վայրի համար, որտեղ կցանկանային հաճախել:


Սեմինարը սկսվում է երեկոյան<ամսաթիվ>,և  ավարտվում  է վաղ առավոտյան <ամսաթիվ>:։
 Դասընթացին մասնակցելու համար խնդրում ենք ներկայացնել հայտը..
1.Խնդրում ենք ուշադիր  կարդալ ցուցումները մեթոդիկան և կարգապահական կոդեքսը, որին պետք է հետևել կուրսի  ընթացքում:
2. Ամբողջությամբ լրացրեք  անկետայի բոլոր բաժինները և  ներկայացրեք այն: Գրանցման հայտը հարկավոր է բոլոր կուրսերի դեպքում:
3. Սպասեք հաստատման: Ողջ նամակագրությունը կիրականացվի էլ- փոստի միջոցով: Ձեր հայտում պետք է նշեք  ձեր էլ-փոստի հասցեն:
4.Եթե ձեր հայտը հաստատված է, ապա մենք  կխնդրենք  ձեզ  հաստատել , որ դուք անպայման կհաճախեք դասընթացին, որպեսզի ապահովենք ձեր տեղը:

Ներկայումս դասընթացներն անցկացվում են միայն ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով:

 

На данный момент курсы проводятся только на Русском и Английском языках.

Для того чтобы заполнить анкету на курс на Русском языке, пожалуйста кликните здесь.

По ссылке откроется таблица курсов. В графе "Статус" будет указано с какой даты открывается регистрация на курс. Анкеты начнут приниматься в эту дату начиная с 7:00 по Московскому времени. В это время появится кнопка "Анкета" в таблице, слева от даты курса.

 

Our course applications are temporary held on Russian schedule page.

To apply for a course in English, please click here.

The link will open a table of courses. In the column "Status" it will be indicated from which date registration for the course opens. Applications will be accepted starting from 7:00 Moscow time at this date. At this time, the button "Application" will appear in the table to the left of the course date.